Xu hướng

Xu hướng, trào lưu, xu thế, khuynh hướng, chiều hướng hay thị hiếu (tiếng Anh: trend) có thể là:

  • Mốt và xu hướng, tức thái độ, phát ngôn hay hành vi tập thể vốn chỉ diễn ra trong một thời gian ngắn.

Mẫu số liệu và dự báo

Cách dùng khác

Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề Xu hướng.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn sửa lại để liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.