USS Shad

Hai tàu chiến của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Shad, theo tên loài cá trích mình dày (cá mòi dầu):

  • USS Shad (SP-551) là một tàu tuần tra trong biên chế từ năm 1917 đến năm 1919
  • USS Shad (SS-235) là một tàu ngầm lớp Gato trong biên chế từ năm 1942 đến năm 1947

Xem thêm

  • USS Shada (SP-580) là một tàu tuần tra trong biên chế từ năm 1917 đến năm 1918
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề USS Shad.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.