USS Finback

Hai tàu ngầm của Hải quân Hoa Kỳ từng được đặt cái tên USS Finback, theo tên loài cá voi vây:

  • USS Finback (SS-230) là một tàu ngầm lớp Gato trong biên chế từ năm 1942 đến năm 1958
  • USS Finback (SSN-670) là một tàu ngầm tấn công nguyên tử lớp Sturgeon trong biên chế từ năm 1970 đến năm 1997
Biểu tượng định hướng
Trang định hướng này liệt kê những bài viết liên quan đến tiêu đề USS Finback.
Nếu bạn đến đây từ một liên kết trong một bài, bạn có thể muốn thay đổi liên kết trỏ trực tiếp đến bài viết dự định.