Hành vi tình dục ở động vật

Hai con sư tử đang giao phối

Hành vi tình dục ở động vật có nhiều dạng, ngay cả trong cùng một loài. Các nhà nghiên cứu quan sát thấy quan hệ một-một, quan hệ hỗn tạp, quan hệ với loài khác, ham muốn tình dục do vật thể hoặc do nơi chốn, hiếp dâm, làm tình với xác chết, hành vi tình dục và hành vi tình dục tình thế, đồng tính luyến ái, dị tính luyến áisong tính luyến ái cũng như nhiều hành vi khác có ở động vật. Những nghiên cứu liên quan ghi nhật sự đa dạng trong cá thể và hành vi giới tính như động vật lưỡng tínhhoán tính.

Nghiên cứu tình dục động vật, đặc biệt là tình dục động vật linh trưởng, là một hướng đang phát triển mạnh. Trước đây người ta nghĩ rằng, chỉ có con người và một số loài động vật thực hiện hành vi tình dục ngoài mục đích sinh sản và rằng tình dục ở động vật là do những phản ứng mang tính bản năng và đơn giản do những kích thích nào đó (thấy, ngửi). Hiện nay người ta thấy rằng nhiều loài vật trước đây được cho là quan hệ một-một bây giờ được chứng minh là quan hệ hỗn tạp và cơ hội ngẫu nhiên trong tự nhiên; nhiều loài thủ dâm và biết dùng vật thể làm dụng cụ để thủ dâm; nhiều loài biết tự kích thích tình dục kích thích con khác mà không có mục đích sinh sản; và hành vi tình dục đồng giới được quan sát thấy ở 1.500 loài trong đó 500 loài được mô tả cụ thể.[1]

Chú thích

 1. ^ “1,500 animal species practice homosexuality”. News-medical.net. ngày 23 tháng 10 năm 2006. Truy cập ngày 19 tháng 2 năm 2007.

Liên kết ngoài

 • Gay flamingos celebrate fifth anniversary with their children
 • Gay penguins resist split attempts
 • biologists' view
 • National Geographic
 • Organization for Animal Dignity Lưu trữ 2011-09-04 tại Wayback Machine - Sexual"Perversions"in Animals: Masturbation, Homosexuality and Zoosexuality in Animals
 • San Francisco Zoo has run a"sex tour"covering animal sexuality, on Valentine's Day
 • Dog masturbation recorded video "Horny Dog"
 • A wild, and gay, kingdom World Science
 • Is it relevant to look at the animal kingdom to determine if human same-sex behaviour is "natural"? Lưu trữ 2007-09-27 tại Wayback Machine
 • x
 • t
 • s
Lịch sử
Hành vi tình dục
Sinh lý
Sức khỏe sinh sản
Giáo dục giới tính
Nhận thức
Luật pháp
Các mối quan hệ
và xã hội
Công nghệ tình dục
Sách tình dục
Tôn giáo và
tình dục
Khác
 • x
 • t
 • s
Hành vi tình dục ở động vật
Tổng quát
Động vật không
xương sống
Lưỡng cư
Bò sát
 • Sexual selection in scaled reptiles
  • lizards
  • snakes
  • side-blotched lizard
 • Cá sấu
 • Tuatara
Chim
Ở loài thú